Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
25.3.2.2.1 Aantal leden
Verder lezen
Het voegwoord noch kan twee of meer zinnen verbinden. In meerledige nevenschikkingen met noch wordt het voegwoord bij voorkeur herhaald. Voorbeelden:
1De gemeente legt de spoorlijn niet aan, noch zal zij de aanleg door het rijk kunnen dulden zonder concessies in andere vorm.
2Ze vertelde hem niet dat ze gescheiden was, noch vertelde ze hem dat ze officieel verloofd was met Francis, noch liet ze hem delen in de wetenschap dat ze zwanger was.
3Hij beweerde niet dat de aarde plat is, noch dat ze een baan rond de maan beschrijft.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links