Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.5.2.2.11.1 De achtervoegsels -aal en -eel
Met behulp van de klemtoondragende achtervoegsels -aal en -eel kunnen adjectieven afgeleid worden van uitheemse substantieven, bijv. continent - continentaal, experiment - experimenteel. Dergelijke adjectieven geven soms geen eigenschap aan, maar drukken dan een betrekking uit tussen het basiswoord van de afleiding en het door het adjectief nader bepaalde substantief, bijv.: het continentaal plat 'het tot het continent behorende plat'. Deze vorm van afleiding van relationele adjectieven is productief. Bij de hieronder gegeven voorbeelden komen ook de varianten -iaal, -ieel en -ueel voor. Daarnaast is er stamallomorfie te zien in woorden als embryon-aal en nation-aal.
1kolossaal, muzikaal, patriarchaal, dictatoriaal, embryonaal, nationaal
conjunctureel, cultureel, incidenteel, exponentieel, intellectueel, procentueel
Het suffix -eel verandert in de allomorf -aal voor een volgend uitheems suffix, zoals in cultur-al-iteit en intellectu-al-isme: de voorklinker e verandert in de achterklinker a als er op het suffix nog een suffix volgt.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links