Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
3.4.1.3 Nageplaatste genitief
Verder lezen
Afgezien van sommige vaste uitdrukkingen behoren nageplaatste genitieven tot de archaïsche taalsfeer. Tot de vaste uitdrukkingen kunnen bijv. gerekend worden:
de heer des huizes, de plaats des onheils, de tand des tijds
. Als formeel-archaïsch zijn bijv. te beschouwen:
de geest des twijfels, het pad des levens, de zegen des Allerhoogsten
.
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Een oude buigings-s komt ook voor na gesubstantiveerde infinitieven in de constructie tot... toe als aanduiding van een bereikte maat, graad of hoeveelheid, bijv. tot vervelens toe, tot bloedens toe, tot barstens toe.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links