Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
21.9.2.2 Afhankelijke zinnen
Verder lezen
Bepaalde types afhankelijke zinnen, ook zinnen met voor-pv (zie [21·2] en [21·3·1·2]), komen in de uitloop voor. Het betreft:
 • toegevende zinnen met (ook) al of hoe/wat/wie...ook, bijv.:
  1Paul |zal| zeker niet |komen|, ook al heeft hij de tijd.
  2Je |kunt| toch niet |slagen|, hoe je je ook inspant.
  In zulke gevallen kan in de eigenlijke zin het bijwoord toch optreden, dat een tegenstelling uitdrukt, maar dat is niet verplicht.
  Toegevende zinnen zonder voegwoord komen niet in de uitloop voor, bijv.:
  3Het succes |bleef| toch maar klein | |, was de reclame groot.uitgesloten
 • sommige vergelijkende zinnen met alsof, bijv.:
  4Geer |timmerde| gauw even een kruidenrekje | |, alsof het een alledaagse klus was.
  5Rik |had| al min of meer |besloten| om ontslag te nemen, alsof het werk nu al af was.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links