Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
2.3.5.3.i.2 Drie verschillende klinkers
Verder lezen
a
e ie o
bederven bedierf bedorven
helpen hielp geholpen
sterven stierf gestorven
verwerven verwierf verworven
werpen wierp geworpen
werven wierf geworven
zwerven zwierf gezworven
b
e ie aa
scheppen ('creëren') N.B. scheppen ('putten') is regelmatig. schiep geschapen
c
ee oe oo
zweren ('eed afleggen') N.B. Voor zweren ('etteren') zie (zie 2.3.5.3.i.1, sectie e). zwoer gezworen
d
ee a aa ee
genezen genas genazen genezen
geven gaf gaven gegeven
lezen N.B. liplezen komt niet als persoonsvorm of als voltooid deelwoord voor. Bloemlezen is regelmatig (bloemleesde - gebloemleesd). las lazen gelezen
meten N.B. landmeten komt niet als persoonsvorm of als voltooid deelwoord voor. mat maten gemeten
treden trad traden getreden
vergeten vergat vergaten vergeten
vergeven vergaf vergaven vergeven
vreten vrat vraten gevreten
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links