Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
2.4.8.4.i Inleiding
Verder lezen
Bij het perfectum staat de persoonsvorm (het hulpwerkwoord van tijd) in het presens: referentiepunt en spreekmoment vallen samen; de werking heeft echter al plaatsgevonden of wordt als voltooid ('perfectum') voorgesteld. Schematisch kan dit als volgt weergegeven worden met de symbolen uit [2.4.8.2/i]:
w - r, s
In ii worden verschillende gevallen besproken die zich hierbij kunnen voordoen.
Soms kan men stellen dat werking en spreekmoment (gedeeltelijk) samenvallen in die zin dat de werking vóór het spreekmoment begonnen is en ten minste tot en met het spreekmoment duurt. De verschillende gevallen die we daarbij kunnen onderscheiden worden in iii besproken.
Bij de hier volgende behandeling van het perfectum wordt, waar dat dienstig is, een vergelijking gemaakt met enkele andere werkwoordstijden, vooral presens en imperfectum. Een volledige en nauwkeurige beschrijving van de verschillende gebruiksmogelijkheden van het perfectum, vergeleken met die van de andere bovengenoemde werkwoordstijden, is voorlopig niet mogelijk: de verschillen zijn soms nogal subtiel en de aanvaardbaarheid van bepaalde zinnen is niet voor alle taalgebruikers hetzelfde.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links