Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
20.10.9 De bepaling van gevolg
Verder lezen
1
De bepaling van gevolg (consecutieve bepaling) geeft het gevolg van de door het gezegde uitgedrukte werking aan.
Hiervan te onderscheiden zijn bepalingen van gevolg die in combinatie met een expliciete of impliciete graadaanduiding voorkomen, en bepaling van graadaanduidend gevolg genoemd worden. Voor de behandeling wordt verwezen naar [10.3.6].
2
De bepaling van gevolg kan uitgedrukt worden door de volgende taalelementen.
 1. Voorzetselconstituenten met het voorzetsel tot;
  Voorbeelden:
  1Tot mijn grote ergernis is Hans niet op komen dagen.
  2Juffrouw Betsy is tot onze vreugde niet opnieuw tot gouvernante aangesteld.
 2. Bijzinnen van gevolg (consecutieve bijzinnen);
  Ze worden ingeleid door het voegwoord zodat (zie ook [10.3.5]) of het voornaamwoordelijk bijwoord waardoor, bijv.:
  3De brand heeft de hele fabriek verwoest, zodat er voorlopig niet gewerkt kan worden.
  4De brand heeft de hele fabriek verwoest, waardoor de arbeiders tijdelijk werkloos werden.
 3. Bijzinnen van graadaanduidend gevolg, ingeleid door de voegwoorden dat, om of dan dat, al dan niet in combinatie met een bepaling van graad in de rompzin;
  Voorbeelden (constructies met dan dat zijn minder frequent):
  5Het kind werd zo zwaar dat hij het bijna niet meer kon dragen.
  6Het vriest dat het kraakt.
  7Dat verhaal is te ingewikkeld om (het) in een paar woorden samen te vatten.
  8Hij was te hoog in de partijhiërarchie gestegen dan dat zijn kiezers nog contact met hem konden krijgen.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links