Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
20.10.3.1 Algemene karakterisering
Verder lezen
1
De bepaling van tijd (tijdsbepaling; temporele bepaling) duidt aan:
 • het tijdstip waarop of de periode waarin datgene wat in de zin wordt uitgedrukt, zich afspeelt, ofwel
 • de duur van datgene wat in de zin wordt uitgedrukt.
In het eerste geval noemen we de bepaling van tijd 'tijdsbepaling-wanneer?'; deze wordt behandeld in [20.10.3.2]. Deze tijdsbepaling kan het bedoelde tijdstip of de bedoelde periode zelf aanduiden (situerend) of een tijdstip of periode die daarmee in verband staan (relationeel). In het tweede geval noemen we de bepaling van tijd 'tijdsbepaling-hoelang?'; deze wordt behandeld in [20.10.3.3]. Deze bepaling wordt ook 'bepaling van duur' of 'duurbepaling' genoemd.
2
Gewoonlijk is in een zin de aanwezigheid van een bepaling van tijd niet verplicht. Een enkele keer is dat wel het geval, bijv. bij het werkwoord duren, dat in het algemeen een 'tijdsbepaling-hoelang?' vereist. Vergelijk:
1aDe vergadering duurde drie uur.
bDe vergadering duurde.uitgesloten
Als duren'lang duren' betekent (meestal zal het werkwoord sterk beklemtoond en herhaald worden) is een zin zonder bepaling van tijd wel mogelijk:
2De vergadering duurde en duurde (maar door).
Zie ook [30.3.4].
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links