Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.4.2.2.6.1 Het achtervoegsel -e
Met het productieve achtervoegsel, of suffix, -e ə kan men vrouwelijke persoonsnamen afleiden van mannelijke en sekseneutrale functienamen. Het komt voor na meerlettergrepige basiswoorden met hoofdklemtoon op de laatste lettergreep, zoals in:
1advocate, assistente, biologe, dramaturge, interniste, logopediste, pilote, rivale, spionne, scholiere, studente
Daarnaast zien we dit suffix na woorden op -(e)ling zoals dorpelinge, leerlinge, schipbreukelinge, smekelinge, en na samengestelde woorden zoals echtgenote, tochtgenote en geestverwante. In deze woorden draagt de laatste lettergreep van het basiswoord ook klemtoon, zij het een secundaire. Heel sporadisch treedt -e op na eenlettergrepige woorden, zoals in gaste en gidse.
Het achtervoegsel -e kan niet optreden na persoonsnamen die door conversie van een uitheems adjectief zijn afgeleid, zoals de intellectueel, de liberaal, de katholiek, de veterinair.
De Haas & Trommelen (1993: 232-233).
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links