Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
20.1.3.3.2 Een tegenwoordig deelwoord
Verder lezen
Tegenwoordige deelwoorden - wel te onderscheiden van adjectieven die in vorm met tegenwoordige deelwoorden overeenkomen, zoals razend, blijvend; vergelijk [6.2.3] - kunnen meestal niet als naamwoordelijk deel gebruikt worden. Naast het spelende kind is bijv. niet mogelijk het kind is spelend, naast de vertrekkende trein niet de trein is vertrekkend.
In een beperkt aantal gevallen komen tegenwoordige deelwoorden, al dan niet vergezeld van een nadere bepaling, wel als naamwoordelijk deel voor. Ze hebben dan meestal de vorm op -e. De betekenis is duratief of soms inchoatief.
Tot de vaste uitdrukkingen kunnen gerekend worden:
doende gaande hangende en stervende
met een koppelwerkwoord (meestal zijn), bijv.:
1Vader was druk doende.
2Het onderzoek is nog gaande.
3Toen ze aankwamen, bleek de patiënt al stervende (te zijn).
4Deze zaak is nog hangende, de beslissing wordt binnenkort genomen.
Andere combinaties behoren tot formeel of formeel-archaïsch (zie 7 en 8) taalgebruik:
5We hebben nog geen kamer gevonden, we zijn nog zoekende.formeel
6Ik ben bijzonder verlangend dat te vernemen.formeel
7Hij was lijdende aan een ongeneeslijke ziekte.formeel
8Wij zijn bericht wachtende.formeel
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links