Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
18.5.2.4.iii Vaste verbindingen
Verder lezen
Een aantal werkwoorden komen voor in min of meer vaste verbindingen, dat wil hier zeggen dat ze gecombineerd kunnen worden met één bepaald deelwoord ofwel met een beperkt aantal deelwoorden met verwante betekenis. Het betreft onder andere: (ergens) begraven liggen; (iemand iets) betaald zetten; (zich) gevangen geven, (zich) gewonnen/verloren geven; geschreven staan, beschreven staan, vermeld staan, opgetekend staan, genoteerd staan; gespaard blijven (voor), verschoond blijven (van); (zich) gesteld zien (voor); opgescheept zitten (met), geplaagd zitten (met). Voorbeelden:
1Hij vreest dat ze hem z'n verraad vroeg of laat betaald zetten.
2Ze wist niet dat haar man op een naburig kerkhof begraven lag.
3Ik geloof dat dit nergens genoteerd staat.
4Ik hoop dat we voor zo'n ramp gespaard blijven.
5Moeder vond het helemaal niet leuk dat ze met die lastposten opgescheept zat.
Voor deze gevallen geldt, dat de normale volgorde in de werkwoordelijke eindgroep die is waarbij het deelwoord aan het begin daarvan staat. Plaatsing aan het eind is niet geheel onmogelijk (zie [18.5.7.3/ii]), maar is altijd minder gebruikelijk en soms uitgesloten. Vergelijk met de zinnen hierboven:
6Hij vreest dat ze hem z'n verraad vroeg of laat zetten betaald.uitgesloten
7Ik geloof dat dit nergens staat genoteerd.
8Ik hoop dat we voor zo'n ramp blijven gespaard.twijfelachtig
9Moeder vond het helemaal niet leuk dat ze met die lastposten zat opgescheept.
10Weet u waar Piet Hein ligt begraven?twijfelachtig
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links