Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
18.5.7.3.i Inleiding
Verder lezen
De plaatsing in de eindgroep van het voltooid en het passief deelwoord als zelfstandig werkwoord is in principe vrij, althans in zuiver werkwoordelijke gezegdes. (Voor naamwoordelijke gezegdes zie men [2.4.6/7] en [18.5.2.3/i], Opmerking.)
In het volgende zal blijken dat de keuze voor één van de mogelijke volgordevarianten door (een samenspel van) diverse factoren beïnvloed kan worden. Dat doet evenwel geen afbreuk aan de principiële vrijheid in plaatsing die een deelwoord in de meeste gevallen kent.
We bespreken achtereenvolgens de volgordemogelijkheden in tweeledige (ii), drieledige (iii) en vier- of meerledige (iv) eindgroepen.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links