Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
18.5.5.6 Horen, zien, vinden
Verder lezen
De werkwoorden horen, zien en vinden kunnen gecombineerd worden met een lijdend voorwerp + aan het + infinitief (eventueel met een tussengeplaatst lijdend voorwerp). Het lijdend voorwerp van horen enz. fungeert als geïmpliceerd onderwerp van de infinitief. De combinatie aan het + infinitief duidt de toestand aan waarin degene die of datgene wat het geïmpliceerd onderwerp uitdrukt, verkeert en/of blijft verkeren (duratief aspect) tijdens het 'horen' enz.
De combinatiemogelijkheden van deze werkwoorden zijn in het algemeen beperkt te noemen en vertonen individuele verschillen tussen taalgebruikers. Enkele voorbeelden zijn:
1We hoorden hem aan het rommelen op zolder.
2Vanmorgen zag ik haar nog aan het schoffelen in de tuin.
3Ze vonden hem aan het debatteren met enkele schriftgeleerden.
Een gebruikelijker alternatief bij horen en zien is de combinatie met een infinitief zonder te (zie [18.5.4.8]), bijv.:
4We hoorden hem rommelen op zolder.
5Vanmorgen zag ik haar nog schoffelen in de tuin.
Wat het optreden van een lijdend voorwerp betreft, geldt hetzelfde als wat in [18.5.5.5] vermeld is voor de werkwoorden brengen, maken, krijgen en zetten. Bij vinden lijken de mogelijkheden het grootst te zijn. Voorbeelden:
6Ze vond hem ten slotte in de keuken aan het boontjes afhalen.
7We vonden hem aan het typen van een grote hoeveelheid adressen.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links