Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
16.3.2 Voorzetselconstituenten
Verder lezen
Vooral bij bijwoorden met een aanwijzende functie (zie [8.3.3]), kunnen voorzetselconstituenten als bepaling voorkomen, bijv.:
1hier in het bos
2daar bij die molen
3nu in de herfst
Het betreft hier nadere preciseringen van het bijwoord (bepalingen met beperkende betekenis).
Andere gevallen kunnen beschouwd worden als verduidelijkende toevoegingen (bepalingen met uitbreidende betekenis) bij het eraan voorafgaande bijwoord, vergelijkbaar met bijstellingen bij substantieven (zie [14.5.3.2]). Dit komt met name tot uitdrukking wanneer de bepaling van de kern gescheiden wordt door een lichte pauze, die in de geschreven taal door een komma kan worden weergegeven, bijv.:
4hier, in de tuin
5toen, in het Ancien Régime
6zo, op die manier
Zo is ook mogelijk:
7thuis, bij zijn gezin
Sommige van de genoemde combinaties kunnen nog op een andere manier geïnterpreteerd worden. Het bijwoord geldt dan als een nadere bepaling van de voorzetselconstituent en draagt het accent, bijv.:
8híer in het bos (en niet dáár in het bos)
Vergelijk hiermee combinaties als:
9verderóp in dit hoofdstuk
Zie ook hoofdstuk [17.4.3.1].
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links