Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
14.5.3.4 Naamwoordelijke constituenten als genitiefbepaling
Verder lezen
Als nabepaling kunnen ook naamwoordelijke constituenten in de genitiefvorm optreden (zie [3.4.1.3], alsook [5.5.9] en [5.6.3.4/2]). Zulke genitiefbepalingen komen bij een substantivische kern voor. Ze vormen samen met de kern min of meer vaste verbindingen, waaronder vaste uitdrukkingen. Bovendien treft men ze aan in archaïsch taalgebruik. Voorbeelden zijn:
1de plek des onheils
2het machtsspel der farao' s
3de Commissaris der Koningin
4schrijver dezes
5het resultaat hunner inspanningenformeel
Dergelijke genitieven worden gewoonlijk vervangen door een voorzetselconstituent ingeleid door van, soms door een voornaamwoordelijk bijwoord. Genitieven komen in de regel meteen na de kern. Voorts kunnen ze moeilijker buiten de naamwoordelijke constituent verschijnen. Zie voor een en ander [14.5.3.6].
Genitiefvormen, waaronder genitieven van persoonlijke voornaamwoorden, kunnen ook fungeren als nabepaling bij aanwijzende, vragende of onbepaalde voornaamwoorden, zoals in de volgende voorbeelden:
6diegenen uwer (die (...))formeel
7dat der ouderenformeel
8wie uwerformeel
9iemand onzerformeel
10eenieder uwerformeel
11elk der aanwezigenformeel
In al deze gevallen gaat het om een partitieve genitief (zie [14.4.8]). De genitieven van persoonlijke voornaamwoorden zijn archaïsch. In de standaardtaal worden de genitiefbepalingen vervangen door een voorzetselconstituent (zie [14.5.3.6]).
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links