Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
14.5.2.1 Bijwoordelijke constituenten en equivalenten
Verder lezen
1
Bijwoordelijke constituenten kunnen optreden als graadaanduidende of kwantificerende bepaling. Voorbeelden van zulke bijwoordelijke constituenten zijn de gecursiveerde woorden in:
1flink wat
2(Aan) zo iemand/iets (heb je weinig.)
3totaal niets
4bijna iedereen
5praktisch niemand
6nagenoeg alles
7ruim voldoende
Zie ter vergelijking ook [14.4.4.6].
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Enkele van deze bijwoordelijke constituenten kunnen ook wel als bepaling achter de kern komen, bijv.:
iadezelfde ongeveer
bniemand bijna.
Als equivalenten van de genoemde bijwoordelijke constituenten kunnen voorzetselconstituenten als in 8 en 9 of een constructie als in 10 vermeld worden:
8in het geheel niets
9op twee na iedereen
10zo goed als iedereen
2
Voorbeelden van bijwoordelijke constituenten als voorbepaling met een veralgemenende betekenis zijn:
11onverschillig wie
12eender wat
13gelijk welke
Ze komen voor in combinatie met een vragend voornaamwoord. Het geheel heeft de waarde van een onbepaald voornaamwoord (zie [5.9.3.2/iii]). De bijwoordelijke constituent ook staat altijd achter het voornaamwoord dat hij bepaalt, hoewel niet meteen daarachter, bijv.:
14Wat (je me) ook (wijsmaakt, ik geloof het toch niet.)
15Wie (ze het) ook (vroegen, niemand wist het.)
Als equivalent van een veralgemenende bijwoordelijke constituent is mogelijk:
16om het even wie
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links