Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
17.1.4 Bijzinnen
Een adpositieconstituent kan ook bestaan uit een voorzetsel met een bijzin als complement. In (1), bijvoorbeeld, worden de voorzetsels voor en van gevolgd door een bijzin die wordt ingeleid door de voegwoorden als, wanneer en toen.
1a[E]en gsm is handig voor als er iets gebeurt.
bIn menig laboratorium staat een fles champagne koel voor wanneer het volgende experiment is geslaagd.
cOliver en ik kennen elkaar van toen we drie waren.
In de voorbeelden in (2) wordt een voorzetsel steeds gevolgd door een bijzin die wordt ingeleid door een vragend bijwoord of vragend voornaamwoord.
2a[E]r wordt nu onderzoek gedaan naar waar de fout precies ligt.
bEr is nog geen duidelijkheid over wanneer de nieuwe ministers zullen worden benoemd en beëdigd.
cStidworthy is gefascineerd door hoe mensen spreken.
dDe keuzes die je maakt hangen af van wat je gepast vindt.
Verder lezen
Een grijs gebied vormen de voorbeelden in (3). Er zijn argumenten om zonder als voorzetsel te analyseren, maar ook om het als voegwoord te zien. In (3a) wordt zonder gevolgd door een volledige bijzin die wordt ingeleid door dat; in (3b) wordt zonder gevolgd door een beknopte bijzin.
3aIk was bestolen zonder dat ik ook maar iets in de gaten had gehad.
bHij keek langs me heen zonder te reageren.
Voor een uitgebreidere bespreking van dit soort gevallen, zie:
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Maaike Beliën januari 2021
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 17,../../data/archief/ans2/e-ans/17/body.html;
  Interessante links