Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.4.2.2.6.3 Het achtervoegsel -in
Het beklemtoonde, niet-productieve achtervoegsel, of suffix, -in ɪn komt voor achter persoonsnamen, bijv.:
1boerin, gravin, heldin, herderin, jodin, molenarin, vorstin, vriendin
Er zijn twee betekenissen mogelijk bij dit type woorden: ‘vrouwelijke x’ of ‘vrouw van x’. Een heldin is een vrouwelijke held, maar een boerin kan ook de vrouw van een boer zijn.
Hierbij horen ook enkele vrouwelijke persoonsnamen die een aardrijkskundige herkomst aanduiden, zoals Bohemerin, Friezin, Russin, als nevenvorm van het type op -e. Naast christen bestaat christin.
Met -in zijn ook enkele vrouwelijke diernamen afgeleid, zoals apin, berin, leeuwin, tijgerin en wolvin.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links