Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.4.2.2.4.6 Persoonsnamen met het achtervoegsel -(i)aan
Het achtervoegsel, of suffix, -iaan (met de allomorf -aan) wordt productief gebruikt achter een eigennaam om de aanhangers of volgelingen van een bepaalde persoon aan te duiden, bijv.:
1Chomskyaan, Freudiaan, Hegeliaan, Kantiaan, Lutheraan, Schultinkiaan
Als de basiswoorden op een ie-klank, -ia of -ius eindigen, komt de vorm -iaan daarvoor in de plaats, bijv. Chomskyaan (met behoud van de y in de spelling), Zwingliaan, Victoriaan, en Arminiaan. Naast het basiswoord Aristoteles staat de afleiding Aristoteliaan. Het suffix -aan vervangt -us, bijv. dominicaan en franciscaan, en komt verder voor in de woorden Elizabethaan, lutheraan, mohammedaan en Nietzscheaan.
In de woorden Elizabethaan en Victoriaan heeft het achtervoegsel de betekenis 'tijdgenoot van -'.
Geïsoleerde vormen zijn de niet van een eigennaam afgeleide woorden Brahmaan en presbyteriaan.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links