Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
8.3.1 Indeling naar de vorm
Verder lezen
Formeel herkenbare categorieën van bijwoorden zijn:
 • voorzetselbijwoorden: bijwoorden die in vorm en betekenis gelijk zijn aan of corresponderen met voorzetsels, zoals aan, bij, binnen, door, in, op, enzovoorts en af, mee, toe [8.4];
 • voornaamwoordelijke bijwoorden: samenstellingen die bestaan uit één van de bijwoorden er, daar, hier, waar, ergens, nergens of overal plus een voorzetselbijwoord, en die als pendant een voorzetselconstituent hebben; voorbeelden van deze groep zijn ernaast, hierdoor, waarmee [8.7].
De overige bijwoorden vormen een formeel erg heterogene groep woorden. (Er zijn wel enkele afleidingstypes te onderscheiden, waarvan de leden echter niet altijd allemaal louter bijwoordelijk gebruikt worden [12.6].)
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links