Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
12.5.2.2.11.7 Het achtervoegsel -iek
Het suffix -iek komt voor in adjectieven corresponderend met substantieven die eindigen op beklemtoond -ie, net zoals het suffix -isch, en met dezelfde betekenis ‘betrekking hebbend op het in het substantief genoemde’. Enkele voorbeelden zijn:
1diplomatiek, energiek, sympathiek, tiranniek
Daarnaast zijn er ook zulke adjectieven zonder een ermee corresponderend basiswoord, zoals:
2authentiek, katholiek, ludiek, politiek, uniek
Voor het suffix -iteit en -isme treedt er allomorfie op in het suffix -iek waarbij de slot-k dan als s wordt gerealiseerd:
Tabel 1. Allomorfie van -iek
katholiek katholiciteit, katholicisme
periodiek periodiciteit
specifiek specificeren, specificiteit
uniek uniciteit
Bij sommige adjectieven op -iek is er een corresponderend adjectief op -isch, soms met betekenisverschil:
3zonder betekenisverschil: komiek / komisch, melancholiek / melancholisch
met betekenisverschil: fysiek / fysisch, kritiek / kritisch
Sommige woorden op -iek worden ook als substantieven gebruikt, zoals antiek, katholiek, periodiek en politiek, gevallen van conversie. Een woord als elastiek wordt alleen als substantief gebruikt, met daarnaast elastisch als adjectief.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links