Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
18.5.4.3.i Inleiding
Verder lezen
De werkwoorden blijven, gaan en komen zijn verplicht groepsvormend:
1aZe zijn in Groningen blijven/gaan/komen wonen.
bZe zijn gebleven/gegaan/gekomen in Groningen wonen.uitgesloten
Het getalsonderwerp van deze groepsvormende werkwoorden is tevens het geïmpliceerd onderwerp van de daarmee verbonden infinitief: in 1 zijn 'ze' degenen die zowel 'blijven', 'gaan' en 'komen' als 'wonen'.
Zoals uit het voorbeeld blijkt wordt in de voltooide tijden een vervangende infinitief gebruikt in plaats van een deelwoord.
De met blijven en gaan verbonden infinitief heeft geen te, de infinitief bij komen kan naargelang van het geval al dan niet door te voorafgegaan worden.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links