Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
25.12.2.2.4 Congruentie onderwerp - persoonsvorm
Verder lezen
Nevenschikkingen met evenmin-als of zomin-als die enkelvoudige leden hebben, worden in onderwerpsfunctie verbonden met een enkelvoudige persoonsvorm. Voorbeelden:
1Evenmin een zaklantaarn als een lucifer was er te vinden.
2Er is evenmin een man als een vrouw aan de deur geweest.
3Wim evenmin als Pieter is een schurk.
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Het woord evenmin en de woordcombinatie net zomin kunnen ook als bijwoordelijke constituent voorkomen. Gecombineerd met een bijwoordelijke bepaling met als levert dit soms constructies op die gebruikelijker zijn dan die met de reeksvormer evenmin-als. Vergelijk met de voorbeelden hierboven:
iEen zaklantaarn was er evenmin te vinden als een lucifer.
iiEen man is er evenmin aan de deur geweest als een vrouw.
iiiWim is net zomin een schurk als Pieter.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links