Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
28.2.2 Gevoelsmodaliteiten
Verder lezen
Gevoelsmodaliteiten kunnen een groot aantal verschillende gevoelens ten opzichte van het beweerde (datgene waarop het modale element betrekking heeft: het bereik) uitdrukken, zoals verrassing, verbazing, blijdschap, teleurstelling, schrik, afschuw, medelijden, enz. Ze kunnen met behulp van allerlei grammaticale categorieën worden uitgedrukt. Voorbeelden:
1Tot onze grote verrassing is Peter geslaagd.
2Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van een zoon.
3We betreuren het vertrek van onze directeur ten zeerste.
4Het is betreurenswaardig dat het zo moest aflopen.
5Helaas! Hij was weer te laat.
6Jasses, het regent.
7Gelukkig kwam hij nog net op tijd.
8Hopelijk komt hij op tijd.
9Ik sta nu al een uur te wachten.
10Het is me wat moois.
11Moet je nou iedere dag dronken zijn!
12Hij mag dan intelligent zijn, ijverig is hij niet.
In 12 wordt met het concessieve hulpwerkwoord van modaliteit een negatief gevoel uitgedrukt. Dit in tegenstelling tot 13:
13Hoewel hij intelligent is, is hij niet ijverig.
Als een aparte soort gevoelsmodaliteiten kunnen we de zogenaamde voorzichtigheidsmodaliteiten beschouwen. De spreker drukt hiermee niet zozeer zijn gevoelen ten opzichte van het beweerde uit, maar zwakt met behulp van modale elementen het beweerde of de communicatieve strekking ervan (het beweerde moet bijv. opgevat worden als een vraag, een bevel, enz.) enigszins af, bijv. om te grote stelligheid te vermijden of uit beleefdheid, of hij versterkt (de communicatieve strekking van) het beweerde juist ter onderstreping daarvan. Naar de betekenis vertonen voorzichtigheidsmodaliteiten nogal eens overeenkomst met onzekerheidsmodaliteiten: de werkelijkheid wordt voorzichtigheidshalve als niet geheel zeker voorgesteld. Ze worden uitgedrukt door schakeringspartikels (bijv. even; zie (8.3.2, categorie 8[2])), al dan niet samen met een modaal bijwoord, door het imperfectum of het plusquamperfectum van sommige werkwoorden (zie [28.3.3.7]) of door combinaties van beide. Voorbeelden:
14aMag ik even opbellen?
bMag ik misschien even opbellen?
cZou ik misschien even mogen opbellen?
15Ober, ik wou graag een pils en een jonge klare.
16Ik had graag dat je vanavond eens thuis bleef.
17Hoeveel dacht u te besteden?
18We moesten maar eens opstappen.
19Had u het bezorgd willen hebben, mevrouw?
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Bij oordeelspartikels (zie (8.3.2, categorie 8)) en tussenwerpsels ([11.2]) kan het modale element, afhankelijk van de context en/of de situatie, verschillende gevoelens uitdrukken. Door toevoeging van bijv. het oordeelspartikel al aan de neutrale mededeling:
iHet is vijf uur.
drukt de spreker uit dat het sneller vijf uur is geworden dan hij verwacht had en geeft hij een affectieve lading aan de zin mee. Deze kan zowel van positieve aard zijn, bijv. in de context:
iiHet is al vijf uur, dus die onwelkome bezoeker zal wel niet meer verschijnen.
als van negatieve aard, bijv. in:
iiiHet is al vijf uur en ik heb nog niets uitgevoerd.
De dubbelzinnigheid die gepaard gaat met het gebruik van het oordeelspartikel kan ook opgeheven worden door het samen te gebruiken met een ander modaal element, zoals een tussenwerpsel, dat weergeeft hoe het partikel geïnterpreteerd moet worden (zie voorbeeld iv). Vergelijk:
ivaJoepie, het is al vijf uur.
bBah, het is al vijf uur.
Met een tussenwerpsel als pf kunnen afhankelijk van context en situatie ook uiteenlopende gevoelens uitgedrukt worden. In iv wordt ermee uiting gegeven aan de subjectieve beleving van de temperatuur als te warm:
vPf, het is hier warm. Mag het raam open?
Pf in vi geeft daarentegen een vorm van ironie, spot weer:
viPf, noem je dat een hoed? Ik vind het meer een toestand.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links