Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.5.2.2.11.3 Het achtervoegsel -air
Met het beklemtoonde achtervoegsel -air zijn van uitheemse substantieven adjectieven afgeleid die een bepaalde betrekking uitdrukken tussen het basiswoord van de afleiding en het door het adjectief nader bepaalde substantief. Een testamentaire beschikking is bijvoorbeeld een beschikking door middel van een testament. Het procedé is niet productief. Voorbeelden zijn verder:
1budgettair, hypothecair, parlementair, planetair, protocollair, reglementair
Bij basiswoorden op -teit, -um en -us komen adjectieven op -air voor, waarin dit suffix het laatste deel van het basiswoord vervangt:
2autoriteit – autoritair, universiteit – universitair, plenum – plenair, nucleus – nucleair
In de volgende adjectieven van dit type zien we allomorfie van het basiswoord:
3reactie – reaction-air, revolutie – revolution-air, humaan – humanit-air, totaal – totalit-air
Er zijn ook adjectieven op -air waarvoor geen basiswoord valt aan te wijzen:
4binair, ordinair, precair, ternair, vulgair
Het suffix -air heeft een allomorf -aar die optreedt als dit suffix gevolgd wordt door een ander uitheems suffix, zoals in complementair - complementariteit, solidair - solidariteit.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links