Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
2.3.2.5 De imperatief (gebiedende wijs)
Verder lezen
De vormen van de imperatief zijn:
 • de stam, bijv.:
  1Werk eens door!
  2Kom maar binnen.
  3Wees maar niet bang.
 • stam + t; deze vorm, die vooral gebruikt wordt om meer dan één persoon aan te spreken, komt in formeel taalgebruik en in een enkele vaste verbinding (bijv. een bevel) voor; voorbeelden:
  4Komt allen!formeel
  5Bataven, kent uw spraak en heel haar overvloed!formeel
  6Geeft acht!
De imperfectumvormen van hebben en zijn kunnen voorkomen in de 'imperatief van het plusquamperfectum' (zie 2.4.4, sectie 3), bijv.:
7Had het dan niet gedaan!
8Was maar vast naar huis gegaan!
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Bij werkwoorden waarvan de stam op een -d eindigt na een klinker, wordt die d in de gesproken taal en vaak ook in de geschreven taal weggelaten (vergelijk (2.3.2.8.ii, opmerking 3), bijv.:
iHou(d) op!
iiRij(d) maar door!
Voor imperatieven met een toegevoegd persoonlijk voornaamwoord (bijv. Kom eens hier, jij en Gaat u zitten zie (2.4.4, sectie 1).
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links