Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.4.2.2.9.1 Het achtervoegsel -heid (-igheid)
Met het achtervoegsel, of suffix, -heid worden op basis van adjectieven of telwoorden abstracta gevormd met de betekenis 'het + basiswoord + zijn'. Het procedé is productief. Het basiswoord draagt de hoofdklemtoon van het afgeleide woord, en het suffix draagt een secundaire klemtoon, omdat het een zelfstandig prosodisch woord is, zoals in adequáathèid. Deze substantieven zijn de-woorden. De meervoudsvorm van zulke woorden eindigt op -heden, zoals kleinigheden.
Voorbeelden van woorden van de vorm adjectief + -heid zijn:
1blijheid, zwakheid, begrijpelijkheid, dankbaarheid, machteloosheid, spaarzaamheid, vrijgevigheid, vanzelfsprekendheid
Soms is de vorm van het achtervoegsel -igheid, zoals in
2flauwigheid, narigheid, slimmigheid, stommigheid, viezigheid
De woorden in (2) kunnen qua vorm op twee manieren geanalyseerd worden. Zo kan viezigheid worden beschouwd als een afleiding van viezig, of als een afleiding van vies. In het tweede geval is er sprake van een apart suffix -igheid. Een argument voor de tweede analyse is dat woorden op -igheid niet een eigenschap aanduiden. Viezigheid betekent bijvoorbeeld niet ‘de eigenschap van viezig te zijn’, maar ‘iets vies’. Dergelijke woorden hebben een (negatief) waarderende gevoelswaarde.
Een aantal van de op deze manier gevormde substantieven, vooral die op -igheid, kunnen ook als zaaknaam gebruikt worden, bijv. (een) aardigheid, geestigheid, grofheid, kleinigheid (in dit geval kunnen er soms verkleinwoorden van gevormd worden), als stofnaam, bijv. vuiligheid, zoetigheid, en als aanduiding van personen in de aanspreekvormen Heiligheid en Hoogheid.
De combinatie van een telwoord met -heid vinden we vooral bij de telwoorden een, twee, drie, veel en hoeveel:
3eenheid, tweeheid, veelheid, hoeveelheid
Verder komen voor minderheid en meerderheid.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links