Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
2.3.2.4 De conjunctief (aanvoegende wijs)
Verder lezen
De conjunctief komt vrijwel alleen voor in de derde persoon enkelvoud van het presens en wordt gevormd door de -n van de infinitief weg te laten:
1Leve de koningin!
2Kome wat komt.
3Het ga je goed.
Na een r kan de -e vervallen, zodat de stam overblijft:
4De hemel bewaar me.
5God beter het.
In principe is van ieder werkwoord op deze manier een conjunctief te vormen; in de praktijk is het aantal werkwoorden waarvan conjunctiefvormen voorkomen, echter beperkt (vergelijk [2.4.3]).
Bij het werkwoord zijn komt naast de conjunctief zij ook een conjunctief van het imperfectum (eveneens in de derde persoon) voor, namelijk ware, bijv.:
6Het zij zo.
7Het ware te wensen.
Een conjunctiefvorm in de derde persoon meervoud komt voor in:
8Mogen zij rusten in vrede.formeel
Een conjunctiefvorm in de eerste persoon komt voor in:
9Ik moge erop wijzen dat uw aanvraag uiterlijk 1 december in ons bezit dient te zijn.formeel
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links