Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
3.5.5.2 Met betekenisverschil
Verder lezen
Hieronder volgt een alfabetische lijst van de voornaamste gevallen waarin verschillende meervoudsvormen samenhangen met verschillende betekenissen. De vormverschillen betreffen niet alleen de uitgangen, maar ook de medeklinker- en klinkerveranderingen [3.5.2.2] [3.5.2.3]. Sommige substantieven komen ook in een ander verband aan de orde in andere subparagrafen. We vermelden hier:
bal: ballen (rond voorwerp) - bals ('feest');
been: beenderen/benen ('bot') - benen (andere betekenissen);
blad: bladeren/bladen/blaren (' boomblad') - bladen (andere betekenissen; zo ook botanische termen als bloembladen, dekbladen);
cent: centen ('munt') - centen/cents ('rekeneenheid');
curator: curatoren (van universiteit) - curators (bij faillissement);
harmonie: harmonieën/harmonies (muziekgezelschap) - harmonieën (andere betekenissen);
hemel: hemelen ('uitspansel'; 'hiernamaals') - hemels (van bed of troon);
kleed: kleden ('vloerkleed') - kleren/klederen formeel (archaïsch) ('kledingstuk');
kolonie: koloniën/kolonies (volksplanting) - kolonies (andere betekenissen);
kruis: kruisen/kruizen (figuur; deel van het lichaam; teken in de muziek) - kruisen (andere betekenissen);
letter: letters ('teken voor klanken') - letteren ('letterkunde'; ook in Faculteit der Letteren, doctor in de letteren);
maat: maats ('makker') - maten (andere betekenissen);
middel: middels ('taille') - middelen (andere betekenissen);
olie: olies ('olieaandeel') - oliën/olies (andere betekenissen);
pad: padden (dier) - paden ('weg');
patroon: patroons (persoonsnaam) - patronen (zaaknaam);
Pers: Perzen (persoonsnaam) - pers: persen (zaaknaam);
plan: plannen/plans ('schets'; 'tekening') - plannen (andere betekenissen);
portier: portiers (persoonsnaam) - portieren (zaaknaam);
rede: reden ('ankerplaats') - redes ('redevoering');
reden: redenen ('beweeggrond') - redens ('verhouding');
rif: reven ('strook zeil') - riffen ('klip');
Schot: Schotten (persoonsnaam); schot: schotten ('schutting') - schoten (van een vuurwapen);
spel: spellen ('partij'; zaaknaam) - spelen (andere betekenissen);
strip: strips ('beeldverhaal') - strips/strippen (andere betekenissen; echter alleen maar: doordrukstrips (in een verpakking) tegenover strippen ('strookjes van een openbaar-vervoerkaart'));
stuk: stuks ('exemplaar') - stukken (andere betekenissen);
tafel: tafelen ('wetstafel') - tafels (andere betekenissen);
test: testen (voorwerp) - tests ('proef');
tip: tippen ('uiteinde') - tips (andere betekenissen);
vader: vaders (familielid) - vaderen ('voorouder'; 'magistraat');
vizier: viziers (persoonsnaam) - vizieren (zaaknaam);
wapen: wapens/wapenen (strijdtuig) - wapens (andere betekenissen);
water: waters of wateren (soort water of als algemene benaming voor rivieren, meren enz.) - wateren (gedeelte van een zee, bijv. territoriale/internationale wateren);
wortel: wortels/wortelen (soort groente) - wortels (andere betekenissen).
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links