Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
16.3.1.2 Kwantificerende (voor)bepalingen
Verder lezen
De meeste kwantificerende elementen die voorbepaling kunnen zijn in een adjectivische constituent (vergelijk [15.3.1.2]), kunnen deze functie ook in een bijwoordelijke constituent vervullen, bijv.:
1bijna nooit
2praktisch nooit
3vrijwel steeds
4zowat nooit
5net zo
6ongeveer zo
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Enkele van deze bijwoorden kunnen ook wel eens op het kernbijwoord volgen, bijv.
ioverál bijna
iiongeveer
iiialtíjd praktisch
ivnóoit zowat
In deze gevallen ligt het groepsaccent steeds op de kern van de bijwoordelijke constituent. Voor de beklemtoning van bijna zelf zie men(8.3.2, opmerking 2).
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links