Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
25.5.2 Vorm
Verder lezen
Disjuncties met ofwel hebben dezelfde kenmerken als die met of, behalve als de leden zinnen zijn met voor-pv. Wat de aard van die zinnen betreft, vallen twee verschillen te signaleren van ofwel -disjuncties met of-disjuncties:
 • De leden zijn bij voorkeur mededelende zinnen, zoals de leden van een ontkennende aaneenschakeling met noch (zie(25.3.2.2.2, sectie a)):
  1Ik kom met de bus ofwel ik neem de auto.
  2Dek de tafel ofwel doe de vaat.twijfelachtig
  3Ben je ziek ofwel doe je maar alsof?uitgesloten
 • De zinnen met voor-pv die op ofwel volgen, hebben de voor-pv als eerste of als tweede zinsdeel. In België komt vrijwel alleen de eerste mogelijkheid voor, in Nederland is de tweede sterk in de meerderheid. Voorbeeld:
  4aJe moet meegaan ofwel moet je hier je werk afmaken.
  bJe moet meegaan ofwel je moet hier je werk afmaken.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links