Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
21.7.3.2.2 Complementen en bepalingen ingeleid door een voegwoord van vergelijking
Verder lezen
Complementen en bepalingen die een vergelijking uitdrukken, vertonen een uitgesproken tendens tot achteropplaatsing. Het gaat om voegwoordbepalingen als deel van een naamwoordelijke constituent (zie [14·5·3·7]) of door een voegwoord ingeleide complementen bij een adjectief, een bijwoord (zie [15·4·4] en [16·4]) of bij de onbepaalde telwoorden meer en minder. Voorbeelden zijn:
1Je |hoeft| beslist geen reus |te worden| als Anton Geesink.
2|Laten| we liever een vaas |kopen| zoals die daar.
3De nacht |was| erger |geweest| dan anders.
4Ze |had| het altijd al een aardiger liedje |gevonden| dan dat andere.
5Dit berkje |is| al even scheef |gegroeid| als dat in jullie tuin.
6Ik |heb| hem vaker |ontmoet| dan jou.
7(Hij vond) |dat| Annie minder mooi |gezongen had| dan op het feest.
8(Hij beweert) |dat| hij minder boeken |heeft| dan zij.
Ook de voegwoordbepalingen die ingeleid worden door een voegwoord met verklarende waarde (als, zoals) worden gewoonlijk achteropgeplaatst, bijv.:
9Verder |zullen| onderwerpen |behandeld worden| als de reactie van de lezer, woordkeuze, zins- en woordlengte.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links