Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
7.1.2.3 Predicatief gebruik van hoofdtelwoorden
De hoofdtelwoorden beide en veel kunnen, behalve in combinatie met een substantief of zelfstandig, ook predicatief gebruikt worden. Voorbeelden van dit predicatieve gebruik zijn:
1Vader en zoon zijn beiden kunstenaar.
2De ploegen waren beide dicht bij hun eerste overwinning.
3Aan de sociale filosofie liggen controversen ten grondslag, en deze controversen zijn vele. formeel Deze vorm wordt als formeel Nederlands beschouwd.
Beide vervult in (1) en (2) de functie van bepaling van gesteldheid en kan vervangen worden door allebei of alle twee. Omdat beide in (1) uitsluitend naar personen verwijst, krijgt het de uitgang -n.
Het predicatieve gebruik van vele in (3) komt alleen voor in formele taal; het vormt het naamwoordelijk deel van het gezegde.
Andere hoofdtelwoorden kunnen over het algemeen niet predicatief gebruikt worden. Een uitzondering hierop is bij leeftijdsaanduiding, zoals in de volgende zinnen, waarin het telwoord, net als vele in (3), het naamwoordelijk deel van het gezegde vormt.
Dit sluit aan bij een analyse zoals die van Vandeweghe (2004: 123).
4Die jongen is drie.
5Mijn opa wordt tachtig.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Kathy Rys november 2023
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 7,../../data/archief/ans2/e-ans/07/body.html;
  Interessante links
  hoofdtelwoordpredicatief gebruik