Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
15.4.4 Complementen ingeleid door een voegwoord
Verder lezen
Adjectieven kunnen een complement bij zich hebben dat met één van de voegwoorden dan, als, zoals, evenals of gelijk begint. Steeds wordt er een vergelijking uitgedrukt. Voorbeelden zijn:
1(Hij was) blond als een viking.
2(Piet is) veel luier dan z' n buurman.
Bij een adjectief in de stellende trap wordt het door een voegwoord ingeleide complement meestal gecombineerd met (net) zo of even (zie voor de keuze tussen beide [6.4.3.2]), dat voor het adjectief staat, bijv.:
3(Petra is) net zo/even slim als haar zus.
4(Het is) zo groen als gras.
Er is in die gevallen met andere woorden sprake van een bijwoordelijke constituent die de kern van de adjectivische constituent omsluit.
Wordt het adjectief attributief gebruikt, dan staat het complement achter het bepaalde substantief, bijv.:
5(Ik vind het) [een] aardiger [liedje] dan het vorige.
Het complement staat soms achter in de zin (zie [21.7.3.2/ii]), ook als het kernadjectief niet attributief gebruikt is, bijv.:
6(Ze had het altijd al) [een] aardiger [liedje] (gevonden) dan dat andere.
7(Ze had dat ene liedje altijd al) aardiger (gevonden) dan die andere.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links