Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
1.1.3.1 Klinkers
De Nederlandse foneeminventaris bevat zestien klinkers: dertien monoftongen en drie diftongen (zie ook 1.1.1.1 Classificatie van klinkers); deze worden opgesomd in Tabel 1.
Tabel 1. De klinkers van het Nederlands
ongespannen klinkers ɪ, ε, ɔ, ʏ, ɑ
gespannen klinkers i, y, u, e, ø, o, a
sjwa ə
tweeklanken εi, œy, ɔu
Alle Nederlandse klinkers hebben als hoofdklassekenmerken [–consonant] en [+sonorant]. Verder is het kenmerkend voor klinkers dat ze de kern (of nucleus) van een lettergreep vormen.
De voornaamste bronnen voor de articulatorische informatie over de klinkers zijn Eijkman (1937), Collins & Mees (1984, 2003) en Rietveld & Van Heuven (2016). Informatie over de akoestische kenmerken (bijv. duur) van de klinkers komt hoofdzakelijk uit Van der Harst (2011), en verder uit Van Son & Pols (1990), Adank et al. (2004), Rietveld et al. (2004), en Jacobi (2009).
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Kathy Rys november 2020
  Interessante links