Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
1.1.3.1 Klinkers
De Nederlandse foneeminventaris bevat zestien klinkers: dertien monoftongen en drie diftongen (zie ook 1.1.1.1 Classificatie van klinkers); deze worden opgesomd in Tabel 1.
Tabel 1. De klinkers van het Nederlands
ongespannen klinkers ɪ, ε, ʏ, ɔ, ɑ
gespannen klinkers i, y, u, e, ø, o, a
sjwa ə
tweeklanken εi, œy, ɔu
Alle Nederlandse klinkers hebben als hoofdklassekenmerken [–consonant] en [+sonorant]. Verder is het kenmerkend voor klinkers dat ze de kern (of nucleus) van een lettergreep vormen.
De voornaamste bronnen voor de articulatorische informatie over de klinkers zijn Eijkman (1937), Collins & Mees (1984, 2003) en Rietveld & Van Heuven (2016). Informatie over de akoestische kenmerken (bijv. duur) van de klinkers komt hoofdzakelijk uit Van der Harst (2011), en verder uit Van Son & Pols (1990), Adank et al. (2004), Rietveld et al. (2004), en Jacobi (2009).
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Kathy Rys november 2020
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 1,../../data/archief/ans2/e-ans/01/body.html;
  Interessante links