Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
5.9.3.3.i Buigingsvormen
Verder lezen
1
Als genitiefvorm respectievelijk van iemand en niemand bestaan iemands en niemands. Deze vormen, waarmee een bezitsrelatie wordt uitgedrukt, worden gebruikt als voorgeplaatste genitief bij een substantief, bijv.:
1Hier ligt iemands broek.
2Ik zet m'n fiets hier maar neer, dan staat hij in niemands weg.
Alternatieven voor deze vormen zijn een voorzetselconstituent met van en, in informeel taalgebruik, de combinatie van (n)iemand en het bezittelijk voornaamwoord z'n (vergelijk het type Jan z' n (fiets) [5.5.7.3/ii]):
3aHier ligt de broek van iemand.
bHier ligt iemand z'n broek.informeel
4aIk zet m'n fiets hier maar neer, dan staat hij in de weg van niemand.
bIk zet m'n fiets hier maar neer, dan staat hij in niemand z'n weg.informeel
Uit de alternatieven met van en z'n blijkt dat de naamwoordelijke constituenten als zodanig bepaald zijn. De voorgeplaatste genitiefvormen geven alleen aan dat de referent een niet nader aangeduide persoon is, evenals de zelfstandige vormen iemand en niemand zie(5.9.3.2/i, sectie 2).
2
Het voornaamwoord andermans ' van een ander' komt alleen in deze genitiefvorm voor. Het is vrijwel altijd niet-specifiek onbepaald of categoriaal c.q. generiek. Voorbeelden:
5Bemoei je niet met andermans zaken.
6Uit andermans leer is 't goed riemen snijden.
3
Een buigingsvorm van enig(e) (zie 5.9.3.2/vi, sectie 2) vinden we in de archaïsche uitdrukking te eniger tijd ' op een of ander tijdstip in de toekomst', in het bijwoord enigermate en in de afleidingen enigerlei en enigerhande (zie ii).
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links