Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
14.6.1 Inleiding
Verder lezen
Complementen in een naamwoordelijke constituent hebben de vorm van een voorzetselconstituent of een zin. Ze komen alleen voor in naamwoordelijke constituenten met een substantivische kern.
Voor de plaatsingsmogelijkheden van complementen geldt ongeveer hetzelfde als voor die van de nabepalingen (zie [14.5.3.1]). Ze zijn zeer divers en gaan vaak gepaard met een verschil aan informatiestructuur. Afhankelijk van situatie of context zijn er verschillende mogelijkheden. Bovendien is het mogelijk dat complementen bij de kern van een naamwoordelijke constituent, net als nabepalingen, buiten de betreffende constituent op een andere plaats in de zin voorkomen. We zullen de plaatsingsmogelijkheden hier dan ook niet in extenso behandelen, maar ons beperken tot het geven van enkele belangrijke tendenties die als houvast kunnen dienen.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links