Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
25 Gewone vormen van nevenschikking
Verder lezen
 • [25.1] Nevenschikking met het voegwoord en (conjunctie)
 • [25.2] Nevenschikking met de voegwoorden alsmede en alsook
 • [25.3] Nevenschikking met het voegwoord noch
 • [25.4] Nevenschikking met het voegwoord of (disjunctie)
 • [25.5] Nevenschikking met het voegwoord ofwel (dan wel, dan)
 • [25.6] Nevenschikking met het voegwoord maar (doch)
 • [25.7] Nevenschikking met de reeksvormer en-en
 • [25.8] Nevenschikking met de reeksvormer noch-noch
 • [25.9] Nevenschikking met de reeksvormers of-of en ofwel-ofwel
 • [25.10] Nevenschikking met de reeksvormer hetzij-hetzij (hetzij-of)
 • [25.11] Nevenschikking met de reeksvormer zowel-als
 • [25.12] Nevenschikking met de reeksvormers evenmin-als en zominals
 • [25.13] Nevenschikking zonder verbindingswoord (asyndeton)
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links