Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
18.5.5.1 Inleiding
Verder lezen
Een vrij groot aantal werkwoorden kan verbonden worden met aan het, gevolgd door een infinitief (zonder te). De gebruikelijkste combinatie is zijn + aan het + infinitief, maar dit is zeker niet de enige mogelijkheid. De bedoelde werkwoorden zijn als verplicht groepsvormend te beschouwen. In zinnen met achter-pv staat aan het + infinitief altijd aan het begin van de werkwoordelijke eindgroep; vergelijk:
1aIk geloof dat hij de glazen aan het afwassen is.
bIk geloof dat hij de glazen is aan het afwassen.uitgesloten
In voltooide tijden wordt geen vervangende infinitief, maar een voltooid deelwoord gebruikt:
2Ik geloof dat hij aan het afwassen geweest is.
Als de infinitief vergezeld gaat van een lijdend voorwerp, dan kan dat tussen aan het en de infinitief in staan, mits het met de infinitief een zekere semantische eenheid vormt en mits het bovendien aan bepaalde vormelijke eisen voldoet. Deze eisen worden in [21.6.3.2/1] behandeld. We volstaan hier met enkele voorbeelden. Naast zinnen als 3a, 4a en 5a zijn ook de respectieve (b) -varianten mogelijk:
3aDe schilder was verf aan het mengen.
bDe schilder was aan het verf mengen.
4aOnze bovenburen waren weer ruzie aan het maken.
bOnze bovenburen waren weer aan het ruzie maken.
5aMeneer Prikkebeen is vlinders aan het vangen.
bMeneer Prikkebeen is aan het vlinders vangen.
De werkwoorden die met aan het + infinitief verbonden kunnen worden, zijn op grond van hun semantische en syntactische eigenschappen in vier groepen te verdelen, die in de hieronder volgende subparagrafen behandeld worden.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links