Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.6.2 Het achtervoegsel -(e)lijk
Met het onbeklemtoonde achtervoegsel, of suffix, -(e)lijk, uitgesproken als (ə)lək, zijn van adjectieven bijwoorden afgeleid die vooral in formele taal gebruikt worden, zoals:
1hogelijk, laatstelijk, respectievelijk, rijkelijk, waarlijk
Voorbeelden van het gebruik van deze bijwoorden zijn de volgende zinnen
2Toen ik het rapport las, was ik hogelijk verbaasd.
Het pakket is rijkelijk gevuld met allerlei lekkernijen.
laatstelijk gewoond hebbende te Almere.
De Heer is waarlijk opgestaan.
Van adjectivisch gebruikte deelwoorden zijn afgeleid bepaaldelijk en herhaaldelijk. Van het zelden gebruikte adjectief abusief komt abusievelijk. De woorden recentelijk en respectievelijk worden ook als adjectief gebruikt.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links