Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
22.2.2 Beperkingen
Verder lezen
1
Zoals gezegd is passiefvorming in het algemeen mogelijk bij overgankelijke werkwoorden (voor enkele categorieën van werkwoorden die daar een uitzondering op vormen, zie men [2.2.3/3]).
Soms kan een transitieve verbinding niet in het passief omgezet worden omdat we met een stereotiepe verbinding te maken hebben, bijv. met het werkwoord maken in iemand het hof maken of toilet maken. In andere gevallen kan het weer wel, bijv. met misbruik maken, plezier maken, rechtsomkeert maken, muziek maken (= 'musiceren'), bijv.:
1Van haar goedheid werd al te veel misbruik gemaakt.
2Twee keer in de week wordt er muziek gemaakt.
Dergelijke constructies staan heel dicht bij het zogenaamde onpersoonlijke passief (zie [22.3]). De grens tussen wat mogelijk en uitgesloten is, is niet scherp te trekken. Vergelijk verder 3 met een gewone passieve zin als 4:
3Daar werd door de commissie een stokje voor gestoken.
4Pas op dat je niet door een wesp gestoken wordt.
2
Een beperking van een andere orde is dat zinnen met een samengesteld gezegde waarbij het lijdend voorwerp van de zin tevens geïmpliceerd onderwerp van de infinitief is, zoals ze horen de hond blaffen of ik zie Bregje zitten (zie [18.5.4.1/i]) niet voor omzetting in het passief in aanmerking komen.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links