Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
7.4 De schrijfwijze van telwoorden
Hoofdtelwoorden worden zoveel mogelijk als één woord geschreven:
Zie ook de Leidraad voor de spelling  en Taaladvies.net  voor het wel of niet aaneenschrijven van getallen en meer adviezen over de schrijfwijze van getallen.
1eenentwintig, zevenenveertig, achtennegentig
honderdeen, honderdeneen, tweehonderdvijfendertig, negentienhonderdtachtig
driehonderd, zestienhonderd, vijfenzestighonderd
zevenduizend, achttienduizend, vierennegentigduizend
vijfhonderdduizend, achthonderdzevenentwintigduizend
Na duizend volgt een spatie:
2duizend en vijf, tweeduizend negenhonderddertig, achtduizend vijfhonderd, vijftienduizend vijfhonderdvierentwintig
Honderd-en-een, duizend-en-een
Verdieping
Honderd-en-een, duizend-en-een
Voor de precieze aantallen 101 en 1001 is de schrijfwijze honderdeen of honderdeneen en duizend een of duizend en een. De vormen met en worden ook wel gebruikt om een niet precies gespecificeerd, groot aantal aan te duiden. Dan worden ze met koppeltekens geschreven, vergelijk:
iDe zegels werden pas honderdeneen dagen later weer verbroken.
iiJe moet met honderd-en-een dingen rekening houden.
Miljoen, miljard, biljoen, biljard, etc., worden altijd los geschreven:
3zestien miljoen, dertig miljard, tweeëntwintig miljoen driehonderdvijfenvijftigduizend
Rangtelwoorden volgen de schrijfwijze van hoofdtelwoorden:
4aEen paar dagen geleden vierde hij zijn eenentwintigste verjaardag.
bDit is ons honderdvierde optreden.
cDat is te lezen op de duizend vijfhonderdste pagina.
dDe Kortrijkse hogeschool Katho verwelkomde gisteren de zevenduizendste student in haar rangen.
eEgypte registreerde onlangs de honderd miljoenste inwoner.
Bij breukgetallen worden teller (een hoofdtelwoord) en noemer (een rangtelwoord) los van elkaar geschreven:
5aBijna een derde van de werkenden in Nederland heeft een tijdelijk contract of is zzp'er.
bMeng de aardappels met drie vierde van de eidooier.
cDe Russische sprintster liep twee honderdste seconde sneller.
dEen nanometer is dus één miljardste van een meter, of één miljoenste van een millimeter, of één duizendste van een micrometer.
Drie kwart of driekwart?
Verdieping
Drie kwart of driekwart?
Voor het breukgetal drie vierde wordt ook drie kwart of driekwart gebruikt. Wanneer driekwart aan een substantief voorafgaat, moet het altijd aaneengeschreven worden, bijvoorbeeld:
iHet onderzoek van 2018 gaf een goede inkijk in de materiële cultuur van de soldaat driekwart eeuw geleden.
iiDe renteverlaging van driekwart procent afgelopen dinsdag is de grootste ooit.
Bij zelfstandig gebruik kan drie kwart/driekwart zowel los als aaneengeschreven worden:
iiiAnders gezegd: driekwart van zijn artikelen zoog hij gewoon uit zijn duim.
ivDe lichtsterkte van de vuurtoren zit nog maar op drie kwart.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Kathy Rys november 2023
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 7,../../data/archief/ans2/e-ans/07/body.html;
  Interessante links
  spelling