Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
4.6.1.1.1 Namen van mensen en dieren
Verder lezen
1
Namen van mensen en dieren hebben doorgaans geen lidwoord. Voorbeelden:
1Er is weer een boek uit van Hugo Claus.
2Albert II is de huidige koning der Belgen.
3Bello blaft altijd als de bel gaat.
2
Het onbepaald lidwoord kan voorkomen bij namen van beroemde personen om te laten blijken dat men deze als exemplarisch beschouwt op het gebied waarop zij werkzaam (geweest) zijn (4 en 5), of om een bepaald exemplaar van een werk of een product aan te geven dat de persoon die of het bedrijf dat door de eigennaam aangeduid wordt, vervaardigd heeft (bijv. 6) (zie ook(3.2.1, sectie 2)). Voorbeelden:
4Men zou een grote fout begaan de poëzie van een Dryden of een Pope te verwaarlozen.
5De droomwereld die een Jeroen Bosch en een Grünewald verbeelden, ligt hem niet.
6Een Van Gogh is tegenwoordig niet meer te betalen.
In 6 gaat het om een concreet schilderij geschilderd door Van Gogh.
Vergelijk ook(4.6.1.2/iii, Opmerking 1), Opmerking 1.
3
Het onbepaald lidwoord kan ook gebruikt worden met de betekenis 'een zekere' en het kan dan, soms met een pejoratieve bijklank, de vorm ene krijgen (zie ook [5.9.3.2/ii1]). Voorbeelden:
7Er is een (meneer) Andriessen aan de telefoon.
8Ik heb vandaag ene Ludo Verstappen ontmoet.
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Een eigennaam wordt als soortnaam gebruikt in gevallen als:
iZij is een Wyers. ('een lid van de familie Wyers')
4
Namen van (bekende) personen worden soms gevolgd door de combinatie 'de + substantief/adjectief', waarmee een nadere specificering van de bedoelde persoon wordt uitgedrukt, die het karakter van een bijnaam kan krijgen. De gehele constituent is als eigennaam te beschouwen. Voorbeelden:
Filips de Goede, Karel de Stoute, Willem de Vijfde, Willem de Veroveraar, Iwan de Verschrikkelijke, Willem de Zwijger, Gerrit de Stotteraar
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links