Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
15.3.3 Voorzetselconstituenten
Verder lezen
Bij de nabepalingen in de vorm van een voorzetselconstituent kunnen twee types onderscheiden worden.
 1. Voorbeelden van het eerste type nabepaling zijn:
  1vers uit zee
  2nieuw van de fabriek
  3vers van het mes
  4gek van vreugde
  Zulke nabepalingen drukken de 'herkomst' of de 'oorzaak' uit. Adjectivische constituenten zoals in 1 t/m 4 worden niet attributief gebruikt. Hierbij hoort ook de uitdrukking heet van de naald.
 2. Tot een tweede type behoren gevallen als:
  5zeer groot van gestalte
  6bescheiden in z'n optreden
  7enigszins zenuwachtig van aard
  8rijp voor publikatie
  Zoals in(15.2, sectie 2) uitgelegd wordt, is het verdedigbaar in zulke gevallen van een zelfstandige bijwoordelijke bepaling te spreken (bijv. in 5 een bijwoordelijke bepaling van beperking: '(zeer) groot wat de gestalte betreft'). Anders dan in gevallen als 1 t/m 4 kunnen adjectivische constituenten van dit tweede type doorgaans wel attributief gebruikt worden. De voorzetselconstituent staat dan verplicht voor het adjectief en wel nog voor een eventueel aanwezige graadaanduidende of kwantificerende bepaling, bijv.:
  9(Het was een) van structuur heel helder (betoog).
  10(Het is een) in z'n manier van doen erg onrustige (jongen).
  In zulke gevallen kan men spreken van incorporatie van zinsdelen in een naamwoordelijke constituent (zie [14.5.1.3]).
Vergelijk deze voorzetselconstituenten met de in [15.4.2] besproken gevallen.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links