Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
27.5.2.2.ii.7 Weglating van drie of meer delen
Verder lezen
De samentrekking kan ook drie- of meerledig zijn. De persoonsvorm wordt dan altijd weggelaten. Verder gelden de regels die hierboven gegeven zijn voor voorwaartse samentrekking. We signaleren enkele mogelijkheden:
 • onderwerp, persoonsvorm, bijwoordelijke bepaling:
  1Het Zuidergat moet over een lengte van drie kilometer worden verbreed en (-) (-) (-) met twee meter worden uitgediept.
 • bijwoordelijke bepaling, persoonsvorm, onderwerp:
  2Zo heeft de natuurwetenschap vele raadselen verdreven en (-) (-) (-) een waas van geheimzinnigheid doen optrekken.
  3Op een dergelijke manier kan een wetenschap belangrijke dingen over de mensen leren maar (-) (-) (-) nimmer het gehele mens-zijn beschrijven.
 • onderwerp, persoonsvorm, werkwoordelijke aanvulling:
  4Hij kan van de pacht leven maar (-) (-) ook van de industrie (-).
  5Ik hoor Lut fluit spelen en (-) (-) Geer klarinet (-).
  6Hij liet zijn dochter de kelder schoonmaken en (-) (-) zijn vrouw de zolder (-).
  7Arnoud heeft of een boek aan Marleen gegeven of (-) (-) een bos bloemen aan haar zusje (-).
 • persoonsvorm, bijwoordelijke bepaling, bijwoordelijke bepaling:
  8De een installeert in het voorjaar een tent op het gazon en de ander (-) (-) een kampeerwagen (-).
In de volgende zinnen zijn vier delen weggelaten: de persoonsvorm, het onderwerp, het lijdend voorwerp en een bijwoordelijke bepaling:
9Twee reuzeschepen liet Mussolini in 1939 bergen en (-) (-) (-) (-) met veel zorg conserveren.
10Wellicht hebben de Duitsers hem gepakt en (-) (-) (-) (-) alleen losgelaten op voorwaarde dat hij een medeplichtige verraden zal.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links