Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
19.4 Onvolledige zinnen
Verder lezen
Zinnen die niet ten minste een onderwerp en een gezegde bevatten, en niet behoren tot de beknopte bijzinnen (zie [19.3]), de bevelende zinnen waarin het onderwerp niet uitgedrukt is (zie [23.4/1]), de samengetrokken zinnen (zie [27.1] en in het bijzonder [27.5]) of de zinnen met presentatief er (zie [8.6.3.2/iii]), noemen we onvolledigeof elliptische zinnen.
Onvolledige zinnen kunnen uit één of meer constituenten bestaan, die de functie van zinsdeel(stuk) vervullen in een zin met onderwerp en gezegde die dezelfde betekenis heeft als de onvolledige zin. Ze komen vaak voor als antwoord op een vraag. In de onderstaande (a) -voorbeelden zijn de niet tussen haakjes geplaatste zinnen onvolledige zinnen; in de (b) -voorbeelden zijn deze van een onderwerp en een gezegde (en eventuele andere zinsdelen) voorzien:
1a(Wie heeft dat gedaan?) Willem.
bWillem heeft dat gedaan.
2a(Waar staat je auto?) Op de parkeerplaats.
bMijn auto staat op de parkeerplaats.
3a(Wat zit je daar te doen?) Een brief te schrijven.
bIk zit een brief te schrijven.
In het algemeen kunnen onvolledige zinnen gebruikt worden als de betekenis ervan voldoende duidelijk blijkt uit de situatie. Voorbeelden zonder voorafgaande vraag:
4a(Moeder tegen de kinderen: ) En nu allemaal naar bed!
bEn nu moeten jullie allemaal naar bed gaan.
5a(Op het station: ) Een retour Groningen, alstublieft.
bIk wou een retour Groningen van u hebben, alstublieft.
6a(In een taxi: ) Oranjesingel 42, alstublieft.
bWilt u me naar het adres Oranjesingel 42 brengen, alstublieft?
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links