Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
2.4.8.5 Functies van het futurum (o.t.t.t.)
Verder lezen
Bij het futurum vallen referentiepunt en spreekmoment samen: in overeenstemming daarmee staat de persoonsvorm (van het hulpwerkwoord zullen) in het presens; de werking daarentegen valt in de toekomst of wordt als toekomstig voorgesteld. Schematisch weergegeven met de symbolen uit [2.4.8.2/i]:
r, s - w
Voorbeelden zijn:
1Volgend jaar zal hij meedoen aan de Ronde van Frankrijk.
2Hopelijk zal het nieuwe kabinet doeltreffende maatregelen nemen.
3Ik zal die brief nu onmiddellijk verbranden.
4Om de investeringen te financieren zal de maatschappij voortaan een ruimer beroep doen op de kapitaalmarkt.
5Het is te verwachten dat de liberalen de in te dienen motie zullen steunen.
6Wat dat precies betekent, zal pas blijken als we de volledige tekst hebben.
7Er zal een matige tot krachtige zuidwestelijke wind waaien.
8De trein zal om kwart over twee aankomen.
In de bovenstaande zinnen - die vooral in geschreven taal voorkomen - is het hulpwerkwoord zullen zuiver futuraal bedoeld, dat wil zeggen dat het alleen de toekomstigheid van de werking uitdrukt. Daarnaast of in plaats daarvan kan zullen andere betekenissen hebben, die in [18.5.4.4/iif] behandeld worden. Zo kan het in 3 een belofte uitdrukken, in 9 een waarschijnlijkheid, bijv. in de context:
9A: Waarom wil hij juist vóór kwart over twee op het station zijn? B: De trein zal om kwart over twee aankomen (neem ik aan).vergelijk 8
Dezelfde tijdsverhouding kan uitgedrukt worden door het presens (zie [2.4.8.3/iii]) en door gaan + infinitief (zie [18.5.4.3/iii]).
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links