Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
18.5.4.23 Hangen (overgankelijk), leggen, zetten
Verder lezen
De overgankelijke werkwoorden hangen (vergelijk [18.5.4.2]), leggen en zetten, met causatieve betekenis, kunnen met een infinitief met te gebruikt worden. De genoemde werkwoorden zijn als verplicht groepsvormend te beschouwen:
1aIk geloof dat ik de was maar in de badkamer te drogen hang.
bIk geloof dat ik hang de was maar in de badkamer te drogen.uitgesloten
Het lijdend voorwerp van hangen enz. is het geïmpliceerd onderwerp van de infinitief, die een sterke voorkeur vertoont voor plaatsing vóór het groepsvormend werkwoord (zie voor de volgorde in de eindgroep ook [18.5.7.4/ii]):
2aIk denk dat ze de was in de badkamer te drogen hangt.
bIk denk dat ze de was in de badkamer hangt te drogen.twijfelachtig
In voltooide tijden wordt geen vervangende infinitief, maar een voltooid deelwoord gebruikt; de infinitief met te kan dan uitsluitend vóór het deelwoord staan:
3aIk heb de was in de badkamer hangen te drogen.uitgesloten
bIk heb de was in de badkamer te drogen hangen.uitgesloten
cIk heb de was in de badkamer te drogen gehangen.
dIk heb de was in de badkamer gehangen te drogen.uitgesloten
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Zin 3b is wel mogelijk als heeft niet als hulpwerkwoord van tijd geïnterpreteerd wordt, maar als vorm van hebben + te + infinitief, wat behandeld wordt in [18.5.4.14/ii].
De gebruiksmogelijkheden van hangen, leggen en zetten in deze functie zijn zeer beperkt. Bij alle drie kan te drogen als aanvulling dienen; andere mogelijkheden zijn bijv.:
4De boerin had de was op het grasveld te bleken gelegd.
5We hebben de baby net te slapen gelegd.
6Ik heb het vlees op een laag pitje te sudderen gezet.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links