Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
12.4.2.2.9.2 Het achtervoegsel -nis (-enis, -tenis)
Afleidingen op het achtervoegsel, of suffix, -nis (en varianten) zijn gevormd op basis van adjectieven en werkwoorden. Het zijn de-woorden. Het procedé is niet productief. Voorbeelden zijn:
1amet adjectief als basiswoord: duisternis, droefenis, vuilnis
bmet werkwoord als basiswoord: bemoeienis, gebeurtenis, hechtenis, kennis, schennis
Het woord vuilnis heeft de betekenis van een verzamelnaam gekregen.
Afleidingen op -nis (en varianten) kunnen gemakkelijk als zaaknamen gebruikt worden, bijv. erfenis en hindernis.
Uit woorden als droefenis en erfenis blijkt dat een v aan het eind van de stam stemloos wordt gerealiseerd. Bij het woord verbintenis, van het werkwoord verbinden, kan men denken aan een allomorf -tenis.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links