Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
27.4.5 Samentrekking in andere gevallen
Verder lezen
Behalve bij naamwoordelijke constituenten ( [27.4.2]), voorzetselconstituenten ( [27.4.3]) en werkwoordelijke aanvullingen binnen een werkwoordgroep ( [27.4.4]), kan samentrekking op constituentenniveau ook nog in enkele andere gevallen voorkomen. De algemene regels van [27.4.1] gelden uiteraard ook hier. Hieronder wordt volstaan met een rubricering en enkele voorbeelden:
 • adjectivische constituenten:
  1zowel leuk om te krijgen als (-) om te geven
  2behalve groot van gestalte ook (-) van persoonlijkheid
  3groot (-) noch sterk genoeg
  4bijzonder handig en (-) overzichtelijk
 • bijwoordelijke constituenten:
  5een paar minuten te vroeg of (-) te laat
  6in plaats van een beetje (-) een heel eind verderop
 • telwoorden met toevoegingen:
  7liever een goeie (-) dan een kleine twintig deelnemers
  8niet te veel (-) maar te weinig om op te noemen
 • voegwoorden met toevoegingen:
  9Bedoel je vijf minuten nadat hij was binnengekomen of (-) nadat hij met de les begonnen was?
  10niet een jaar (-) maar een paar dagen voordat de oorlog uitbrak
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links